"current official" — Słownik kolokacji angielskich

current official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny urzędnik
  1. current przymiotnik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    Its been nearly 20 years, "where are our current elected officials on this most important subject".

powered by  eTutor logo