PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"American official" — Słownik kolokacji angielskich

American official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański urzędnik
  1. American przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    American officials said each man had been shot more than 20 times.

    Podobne kolokacje: