"Western official" — Słownik kolokacji angielskich

Western official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodni urzędnik
  1. western przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That is because the answer would have been no, Western officials said.

powered by  eTutor logo