Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"Communist official" — Słownik kolokacji angielskich

Communist official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komunistyczny urzędnik
  1. communist przymiotnik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    With their candidate leading in the polls, Communist officials are not just focusing on campaigning.

powered by  eTutor logo