"Russian official" — Słownik kolokacji angielskich

Russian official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjski urzędnik
  1. Russian przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Russian military officials put the number of rebels at about 600.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo