Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"environmental official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środowiskowy urzędnik
  1. environmental przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A review could take six months or longer, state environmental officials said.

powered by  eTutor logo