"high-ranking official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoki urzędnik
  1. high-ranking przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of its high-ranking officials have moved on to new jobs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo