"Law-enforcement official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: law-enforcement official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik prawo-przymusu
  1. law-enforcement przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But he, like other law-enforcement officials, would say little else about the case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo