Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"financial official" — Słownik kolokacji angielskich

financial official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowy urzędnik
  1. financial przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have drawn together financial officials and bankers from around the world.

powered by  eTutor logo