BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"important official" — Słownik kolokacji angielskich

important official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny urzędnik
  1. important przymiotnik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    A moment later, when the shooting began, there was not an important official in sight.

powered by  eTutor logo