PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(3) allow, provide, leave, house
Kolokacji: 7
1. ask officials = zapytaj urzędników ask officials
2. include officials = obejmuj urzędników include officials
4. call officials = urzędnicy rozmowy telefonicznej call officials
5. require officials = wymagaj urzędnicy require officials
6. invite officials = zaproś urzędników invite officials
7. see officials = zobacz urzędnicy see officials
8. take officials = zabierz urzędników take officials
9. receive from officials = otrzymaj od urzędników receive from officials
10. consider official = uważaj za oficjalny consider official
11. official is expected = urzędnik jest spodziewać się official is expected
(8) send, base, station
Kolokacji: 3
(10) persuade, lobby, convince
Kolokacji: 3
(11) urge, press, discuss
Kolokacji: 3
(12) remove, kill, suspect, punish
Kolokacji: 4
(15) compose, comprise, represent
Kolokacji: 3
(16) join, link
Kolokacji: 2
(17) share, obtain
Kolokacji: 2
(19) replace, target, train
Kolokacji: 3
(20) protect, help, assist
Kolokacji: 3
(21) summon, gather
Kolokacji: 2
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.