"official called" — Słownik kolokacji angielskich

official called kolokacja
Popularniejsza odmiana: call officials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zadzwonił
  1. call czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Microsoft sales executives called officials to try to hold onto the city's business.

    Podobne kolokacje: