"call officials" — Słownik kolokacji angielskich

call officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy rozmowy telefonicznej
  1. call czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Microsoft sales executives called officials to try to hold onto the city's business.

    Podobne kolokacje: