BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) hope, plan, intend, specify
Kolokacji: 4
(8) deny, withhold
Kolokacji: 2
(13) fear, worry
Kolokacji: 2
(15) complain, report, lament
Kolokacji: 3
(20) disclose, reveal, unveil
Kolokacji: 3
1. official adds = urzędnik dodaje official adds
4. official goes = urzędnik idzie official goes
5. official restores = urzędnik przywraca official restores
6. official fails = urzędowe oceny niedostateczne official fails
7. official raises = urzędnik podnosi official raises
8. official prepares = urzędnik przygotowuje official prepares
9. official turns = oficjalne koleje official turns
10. official changes = formalne zmiany official changes
11. official grows = urzędnik rośnie official grows
12. official braces = oficjalne aparaty official braces
13. official creates = urzędnik stwarza official creates
14. official brings = urzędnik przynosi official brings
15. official develops = urzędnik rozwija official develops
16. official breaks = oficjalne przerwy official breaks
17. official elaborates = urzędnik opracowuje w szczegółach official elaborates
18. official becomes = urzędnik zostaje official becomes
19. official organizes = urzędnik organizuje official organizes
20. official devises = oficjalne zapisy official devises
21. official forms = druki urzędowe official forms
22. official exchanges = oficjalne wymiany official exchanges
(35) want, like
Kolokacji: 2
(40) visit, tour
Kolokacji: 2
(43) spend, pay, drop
Kolokacji: 3
(45) face, approach, undertake
Kolokacji: 3
(49) vow, pledge
Kolokacji: 2
(50) write, outline, draft, revise
Kolokacji: 4
(52) recall, echo
Kolokacji: 2
(53) monitor, oversee, supervise
Kolokacji: 3
(55) cancel, avoid
Kolokacji: 2
(57) follow, comply, select
Kolokacji: 3
(58) open, reopen
Kolokacji: 2
(59) impose, enforce
Kolokacji: 2
(60) ban, overrule, disallow
Kolokacji: 3
(61) boast, lie, mislead, tout
Kolokacji: 4
(62) leak, wear
Kolokacji: 2
(63) trumpet, proclaim
Kolokacji: 2
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.