BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"official of one's journey" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalny z czyjś podróż
  1. journey rzeczownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    The stunning official and original record of Captain Scott's journey to the South Pole, newly restored.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo