"official organizes" — Słownik kolokacji angielskich

official organizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik organizuje
  1. official rzeczownik + organize czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Soviet officials organized their wartime deportation policy largely along ethnic lines.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo