BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official says" — Słownik kolokacji angielskich

official says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik mówi
  1. official rzeczownik + say czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Health officials said the drug would be available to all poor patients for two years.

powered by  eTutor logo