TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"official describes" — Słownik kolokacji angielskich

official describes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik opisuje
  1. official rzeczownik + describe czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But officials there would not describe the nature of that support.