"official acknowledges" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik przyznaje się
  1. official rzeczownik + acknowledge czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even some former Administration officials acknowledge that they went too far.

    Podobne kolokacje: