"official adds" — Słownik kolokacji angielskich

official adds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik dodaje
  1. official rzeczownik + add czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another had more than $20,000 at his home, the official added.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo