Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"stunning official" — Słownik kolokacji angielskich

stunning official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłuszając urzędnika
  1. stunning przymiotnik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    In Mosul, Iraq's third-largest city, as many as 500 insurgents seized and looted a half-dozen police stations on Thursday, stealing police cars, hundreds of weapons and uniforms, and stunning American officials with the size and scope of their attacks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo