"official raises" — Słownik kolokacji angielskich

official raises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik podnosi
  1. official rzeczownik + raise czasownik
    Silna kolokacja

    But it was the first time that an Israeli official raised the issue in public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo