"official develops" — Słownik kolokacji angielskich

official develops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik rozwija
  1. official rzeczownik + develop czasownik
    Luźna kolokacja

    But that figure is based on a flawed counting method that officials developed for themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo