"official breaks" — Słownik kolokacji angielskich

official breaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne przerwy
  1. official rzeczownik + break czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Managers and officials, they went on, "must break this cycle of smugness substituting for knowledge."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo