KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"official creates" — Słownik kolokacji angielskich

official creates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik stwarza
  1. official rzeczownik + create czasownik
    Luźna kolokacja

    Its officials would create a memorial nearby to honor that feat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo