"official changes" — Słownik kolokacji angielskich

official changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne zmiany
  1. official rzeczownik + change czasownik
    Luźna kolokacja

    With rain nearby, officials changed the start times for both races.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo