"Official makes" — Słownik kolokacji angielskich

Official makes kolokacja
Popularniejsza odmiana: official makes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik robi
  1. official rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    Yet American officials made little of it in public until recent months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo