BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"junior official" — Słownik kolokacji angielskich

junior official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niższy rangą urzędnik
  1. junior przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I once walked into the Israeli Defense Ministry and a junior official told me how he read my briefing every day," she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo