"naval official" — Słownik kolokacji angielskich

naval official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): morski urzędnik
  1. naval przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Klimovs started to walk across where the lowboy was about to back into position, but the naval official stopped them in time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo