"Official adds" — Słownik kolokacji angielskich

Official adds kolokacja
Popularniejsza odmiana: official adds
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik dodaje
  1. official rzeczownik + add czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another had more than $20,000 at his home, the official added.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo