"regulatory official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzorujący urzędnik
  1. regulatory przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The regulatory officials deserve a share of the blame, however, as the books underscore.

powered by  eTutor logo