"official goes" — Słownik kolokacji angielskich

official goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik idzie
  1. official rzeczownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    They simply waited until the officials had gone and then carried on working.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo