BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"Republican official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikański urzędnik
  1. republican przymiotnik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    But Republican officials said today that the proposal was still alive.

  2. republican rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "They have to make a case for military action," the Republican official said.

powered by  eTutor logo