ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"require officials" — Słownik kolokacji angielskich

require officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj urzędnicy
  1. require czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This requires high-level officials within the sponsoring agency to review and approve the request to form a committee.