BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"powerful official" — Słownik kolokacji angielskich

powerful official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężny urzędnik
  1. powerful przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those referred by less powerful officials, like members of the medical system's board, would receive a 2 or 3.

powered by  eTutor logo