BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"powerful force" — Słownik kolokacji angielskich

powerful force kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mocna siła
  1. powerful przymiotnik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And we still have the hospital as a powerful force in the community."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo