BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"powerful man" — Słownik kolokacji angielskich

powerful man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężny człowiek
  1. powerful przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has been in love with her since they were children, is now a powerful man, and will have his way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo