"Environmental official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: environmental official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Środowiskowy urzędnik
  1. environmental przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A review could take six months or longer, state environmental officials said.

powered by  eTutor logo