Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"Congressional official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kongresu urzędnik
  1. congressional przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Congressional officials say the report will probably be made public early next week.

powered by  eTutor logo