BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"certain official" — Słownik kolokacji angielskich

certain official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny urzędnik
  1. certain przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, certain high-placed officials will move up and be grateful to me.

powered by  eTutor logo