"environmental State official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: environmental official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekologiczne państwo urzędnik
  1. environmental przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A review could take six months or longer, state environmental officials said.

powered by  eTutor logo