Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"Medical official" — Słownik kolokacji angielskich

Medical official kolokacja
Popularniejsza odmiana: medical official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Medyczny urzędnik
  1. medical przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The cause of death was a heart attack, medical officials said in a statement.

powered by  eTutor logo