"British official" — Słownik kolokacji angielskich

British official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski urzędnik
  1. British przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The British officials will make your way easy that far.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo