Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"economic official" — Słownik kolokacji angielskich

economic official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarczy urzędnik
  1. economic przymiotnik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    A senior international economic official estimated the Thai share of the consumer market at 80 to 90 percent.

powered by  eTutor logo