TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Corporate official" — Słownik kolokacji angielskich

Corporate official kolokacja
Popularniejsza odmiana: corporate official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik spółki
  1. corporate przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Corporate officials say they think such use will continue to expand.