PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"corporate official" — Słownik kolokacji angielskich

corporate official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik spółki
  1. corporate przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As chief executive officer he was the top corporate official.