BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"corporate headquarters" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotycząca spółki centrala
  1. corporate przymiotnik + headquarters rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So far, about 10,000 people at the corporate headquarters have been through the process.

powered by  eTutor logo