"corporate headquarters" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotycząca spółki centrala
  1. corporate przymiotnik + headquarters rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So far, about 10,000 people at the corporate headquarters have been through the process.