MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"corporate executive" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotyczące spółki kierownictwo
  1. corporate przymiotnik + executive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was of the old school, that you can't just be a corporate executive.

powered by  eTutor logo