ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"corporate America" — Słownik kolokacji angielskich

corporate America kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotycząca spółki Ameryka
  1. corporate przymiotnik + America rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More important, nearly half of new business is from corporate America.