"corporate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

corporate przymiotnik

corporate + rzeczownik
Kolokacji: 519
corporate headquarters • corporate America • corporate executive • corporate sponsor • corporate profit • corporate client • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. corporate America = dotycząca spółki Ameryka corporate America
3. corporate executive = dotyczące spółki kierownictwo corporate executive
6. corporate client = dotyczący spółki klient corporate client
7. corporate tax = podatek dochodowy od osób prawnych corporate tax
18. corporate board = dotycząca spółki tablica corporate board
19. corporate earnings = dotyczące spółki zarobki corporate earnings
22. corporate manager = dotyczący spółki kierownik corporate manager
23. corporate entity = osoba prawna corporate entity
24. corporate raider = osoba lub firma planująca przejęcie pakietu kontrolnego innej firmy corporate raider
25. corporate jet = samolot dyspozycyjny odrzutowy corporate jet
26. corporate leader = dotyczący spółki przywódca corporate leader
27. corporate scandal = dotyczący spółki skandal corporate scandal
33. corporate logo = dotyczące spółki logo corporate logo
34. corporate donation = dotyczący spółki datek corporate donation
36. corporate world = dotyczący spółki świat corporate world
38. corporate parent = dotyczący spółki rodzic corporate parent
39. corporate event = dotyczące spółki wydarzenie corporate event
40. corporate sector = sektor przedsiębiorstwa corporate sector
42. corporate director = dotyczący spółki dyrektor corporate director
43. corporate body = osoba posiadająca zdolność prawną corporate body
44. corporate network = sieć korporacyjna corporate network
45. corporate issue = dotycząca spółki kwestia corporate issue
46. corporate ladder = hierarchia korporacyjna, drabina korporacyjna corporate ladder
48. corporate debt = dotyczący spółki dług corporate debt
49. corporate policy = polityka przedsiębiorstwa corporate policy
50. corporate restructuring = restrukturyzacja korporacji corporate restructuring
51. corporate merger = wspólna fuzja corporate merger
52. corporate development = wspólne rozwinięcie corporate development
53. corporate giant = dotyczący spółki olbrzym corporate giant
55. corporate group = grupa kapitałowa corporate group
56. corporate donor = dotyczący spółki dawca corporate donor
57. corporate partner = dotyczący spółki partner corporate partner
58. corporate power = grupowa moc corporate power
60. corporate business = wspólny biznes corporate business
61. corporate account = rachunek firmowy corporate account
62. corporate tax rate = stopa podatkowa przedsiębiorstw corporate tax rate
63. corporate member = członek spółki corporate member
64. corporate welfare = dotyczące spółki dobro corporate welfare
66. corporate bond market = rynek obligacji korporacyjnych corporate bond market
68. corporate life = dotyczące spółki życie corporate life
69. corporate fund = dotyczący spółki fundusz corporate fund
70. corporate citizen = dotyczący spółki obywatel corporate citizen
71. corporate history = dotycząca spółki historia corporate history
72. corporate practice = wspólna praktyka corporate practice
73. corporate center = dotyczące spółki centrum corporate center
74. corporate environment = środowisko przedsiębiorstwa corporate environment
75. corporate security = dotyczące spółki bezpieczeństwo corporate security
76. corporate image = wizerunek firmy corporate image
77. corporate relation = wspólny związek corporate relation
78. corporate user = dotyczący spółki użytkownik corporate user
79. corporate community = dotycząca spółki społeczność corporate community
80. corporate investment = dotycząca spółki inwestycja corporate investment
81. corporate money = dotyczące spółki pieniądze corporate money
  • As chief executive officer he was the top corporate official.
  • Corporate officials say they think such use will continue to expand.
  • University and corporate officials are trying to put together a deal that will meet with state approval.
  • Corporate officials have helped create an economy that is the envy of the world.
  • To date, about 20 individuals and corporate officials have been investigated, he said.
  • Public and corporate officials have made efforts to calm such fears.
  • Corporate officials note that since 1938, they have had the right to replace workers on strike.
  • The logic behind this technique has caught the attention of corporate officials.
  • "I think they understate the risk," he said of corporate officials.
  • After the company collapsed in 1985, some corporate officials were accused of fraud.
83. corporate service = wspólna usługa corporate service
84. corporate owner = dotyczący spółki właściciel corporate owner
85. corporate secretary = dotyczący spółki sekretarz corporate secretary
87. corporate spending = dotyczące spółki wydatki corporate spending
88. corporate collection = wspólne kolekcjonowanie corporate collection
89. corporate asset = grupowy atut corporate asset
90. corporate program = dotyczący spółki program corporate program
91. corporate level = poziom korporacyjny corporate level
92. corporate system = system korporacji corporate system
93. corporate behavior = wspólne zachowanie corporate behavior
94. corporate counsel = dotyczący spółki pełnomocnik procesowy corporate counsel
95. corporate boardroom = dotycząca spółki sala posiedzeń corporate boardroom
96. corporate fraud = oszustwo korporacyjne corporate fraud
97. corporate banking = bankowość korporacyjna corporate banking
98. corporate marketing = marketing korporacyjny corporate marketing
99. corporate job = wspólna praca corporate job
100. corporate campus = dotyczący spółki kampus corporate campus
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.